การฝังเข็มผมร่วง ผมบาง Hair loss Acupuncture program

 การฝังเข็มรักษาอาการผมร่วง ผมบาง เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากและให้ความมั่นใจกับผู้ที่มารักษาได้ว่าจะไม่เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย แพทย์แผนจีนจำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงพยาธิสภาพและสาเหตุของอาการผมร่วง ผมบางก่อน จากนั้นจึงจะสามารถวินิจฉัยอาการป่วยและวางแผนการรักษาพยาบาลต่อไปได้ วิธีการรักษาและระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาควรมาพบแพทย์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งติดต่อกันทุกสัปดาห์ 10 ครั้ง เป็นช่วงเวลาที่ใช้ปรับสมดุลของร่างกายและหนังศีรษะให้เข้าที่ ในระหว่างนี้แพทย์จะแนะนำให้รับประทานยาสมุนไพรจีน ร่วมกับทานอาหารที่มีประโยชน์ไปพร้อมๆกันการรักษาอาการผมร่วง ผมบาง จะฝังเข็มที่บริเวณหนังศีรษะ  บริเวณต้นคอ บริเวณด้านหลัง บริเวณหลังมือบริเวณหลังเท้า ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที หลังผ่านพ้นช่วงปรับสมดุลไปแล้วจะสังเกตุเห็นการงอกของเส้นผมอ่อนๆ เห็นรอยปุ่มขุมขนและเส้นผมบนหนังศีรษะเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างชัดเจน จำนวนเส้นผมที่งอกขึ้นใหม่จะแปรผันตามอายุและความสมบูรณ์ของร่างกาย หากอายุยังไม่มากหรือสภาพร่างกายยังแข็งแรงดี ความหนาแน่นของเส้นผมอ่อนๆที่งอกขึ้นใหม่จะมีมากกว่าผู้ที่สูงอายุกว่า หรือผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง

 

 

Visitors: 6,033